ponedeljek, 07. april 2008

Vzpon komercialnega odpravarstva

... v Himalaji lepo prikaže naslednji graf iz letnega poročila AAC (American Alpine Club; originalno objavljen v bazi The Himalaja By the Numbers, E. Hawley 2007). Ločeno je prikazano število vzponov nad bazni tabor za komercialno najbolj oblegane vrhove: Everest, Čo Oju in Ama Dablam (modro) in za vse ostale vrhove (rdeče). Obisk Himalaje se - razen na te 3 vrhove - pravzaprav zmanjšuje...