ponedeljek, 05. maj 2008

O sobotnem plezanju v Koglu

... piše Urban v svojih foto-plezalnih Grifih. Stari klin v najini smeri (rdeča črta) je označen s P. Zelo verjetno se od tam naprej Spominska smer Tine Jakofčič bolj ali manj pokriva z Direktno iz leta 1937, ki je spodaj verjetno našla prehode na levem robu Virensa, pod gredino pa zavila levo v steno.
Zdi se mi, da z Urbanom nisva bila prva ponavljalca; kdo bi to bil, pa ne vem. Namig: mogoče se kaj odkrije v rubriki komentarji...?